Mã đăng ký sản phẩm Quốc Gia VN

Cơ sở dầu mè đen việt đã đăng ký mã số sản phẩm: 8938527911 - OCOP 3 *  ME DEN VIET MR THOM Hộ kinh doanh Chả Bò- Heo- Cá đã đăng ký mã số sản phẩm:  8938528100  PHAN THI THUY DUNG