DV Nạp sạc – Bảo trì Bình chữa cháy

1. Dịch vụ nạp sạc bảo dưỡng Bình chữa cháy các loại:  Bình chữa cháy Bột: 4kg, 8kg, 35kg... Bình chữa cháy CO2: MT3, MT5, Mt24... Quả cầu chữa cháy tự động... 6kg, 8kg - Nhận và giao miễn phí cho những đơn hàng trên 1 triệu - Uy tín...