PCCC – PCCN đối với Khu nhà Trọ

Cho thuê phòng trọ có phải lập hồ sơ về PCCC ? Và Trang bị như thế nào mới đảm bảo yêu cầu Phòng Cháy Chữa cháy ?

Vấn đề hồ sơ về PCCC-Nhiều chủ nhà kinh doanh cho thuê phòng trọ theo diện ký hợp đồng 6 tháng, 1 năm, đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể nhưng vẫn thắc mắc không biết  hộ kinh doanh của gia đình mình có thuộc đối tượng bắt buộc phải làm hồ sơ và lắp đặt các thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không? Nếu có thì phải làm những thủ tục gì?

Hậu quả khi có Sự cố về "Bà Hỏa"

 

 

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Phụ lục I Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, căn nhà trên không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nên không bắt buộc phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ nhà trọ và người thuê nhà phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo Điều 9 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện an toàn về PCCC đối với hộ gia đình.

Căn cứ Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC thì căn nhà trên không thuộc danh mục công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC

 

 

Tuy nhiên, căn cứ Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, khi căn nhà trên được cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Việc trang bị phương tiện PCCC căn cứ theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng và các tiêu chuẩn khác có liên quan, căn nhà trên phải trang bị phương tiện PCCC, cụ thể như: Trang bị bình chữa cháy theo quy định tại mục 5.1, phương tiện chiếu sáng sự cố theo mục 10.1.4 TCVN 3890:2009…

(Theo báo Đại Đoàn Kết)

Như vậy, tuy không bắt buộc lập Hồ sơ về PCCC cho khu nhà trọ, chủ nhà trọ vẫn phải trang bị các ơ bản như bình chữa cháy, bảng hiệu nội quy tiêu lệnh, bảng cấm lửa cấm hút thuốc, đèn chiếu sáng sự cố….

PCCC KIẾN AN CHU LAI NÚI THÀNH

Địa chỉ: Tổ 2, Khối 2 , TT Núi Thành, Quảng Nam

STORE: 399 -648  Phạm Văn Đồng, TT Núi Thành, Quảng Nam

Hotline: 0888 308 222
Email: baoholaodongth@gmail.com hoặc tbcc.kieanan@gmail.com

 

Trả lời