Chuỗi Dịch vụ Đặc sản địa phương_Kiến An Chu Lai

Kiến An Chu Lai Chuyên cung ứng dịch vụ theo chuỗi, liên kết chặt chẽ trong quá trình kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, tăng cường kết nối, tạo cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh – sản xuất – tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trong khu vực Miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thời sẽ thúc đẩy tăng trưởng về giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa; góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng thương mại, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đây cũng là cơ hội để các nhà bán lẻ, người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng phong phú, đa dạng và ổn định, nhất là các mặt hàng và đặc sản vùng miền đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng.

Là cơ hội để tăng cường liên kết 3 nhà gồm nhà quản lý, nhà sản xuất và nhà phân phối thông qua các hoạt động ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ hàng hóa và đặc sản vùng miền, từ đó hướng tới phương thức kinh doanh nông sản hiện đại và bền vững

Trả lời