Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền

Theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BGTVT về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, các tàu dung tích khác nhau sẽ bắt buộc phải trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với sơ đồ kiểm soát cháy

– Tàu dưới 1000 GT phải trang bị 01 sơ đồ kiểm soát cháy treo ở mỗi tầng để hướng dẫn cho sĩ quan và thuyền viên trên tàu;
– Tàu từ 1000 GT trở lên phải trang bị 01 sơ đồ kiểm soát cháy treo ở mỗi tầng để hướng dẫn cho thuyền viên trên tàu và 02 bộ sơ đồ kiểm soát cháy để trong hộp kín thời tiết được đánh dấu và đặt cố định ở phía ngoài của khu vực sinh hoạt để trợ giúp cho người chữa cháy từ trên bờ xuống tàu…

Đối với các thiết bị chữa cháy trong buồng máy

– Tàu dưới 500 GT có 01 bình bọt chữa cháy có dung tích tối thiểu 45 lít, bình chữa cháy xách tay phải bảo đảm sao cho không có điểm nào trong buồng máy cách bình chữa cháy xách tay quá 10m tuy nhiên số lượng tối thiểu cho mỗi buồng máy là 02 bình, 01 bộ đầu phun, vòi rồng và họng chữa cháy bằng nước trong một buồng máy;

Trang bị tốt thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền

– Tàu từ 500 GT đến dưới 1000 GT, ngoài các quy định như tàu dưới 500 GT, buồng máy phải được trang bị thêm tối thiểu 01 bộ đầu phun, vòi rồng và họng chữa cháy bằng nước;
– Tàu từ 1000 GT trở lên, ngoài việc thỏa mãn yêu cầu quy định như tàu từ 500 GT đến dưới 1000 GT, buồng máy phải được trang bị một trong các hệ thống chữa cháy cố định.

– Với việc trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và thực hiện thao tác sử dụng thiết bị pccc là hết sức quan trọng cho chuyến tàu đi xa đất liền khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ngăn chặn những nguyên nhân cháy nổ mới phát sinh.

Trang bị tốt thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu thuyền

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI để được tư vấn và cung cấp dịch vụ PCCC: Hotline: 0888308 222

Trả lời